0 Kan Grubu için Önerilen Beslenme Listesi

Kan gruplarına göre beslenme önerileri, özellikle 20. yüzyılda bazı batı tıbbı hekimleri tarafından yorumlanmış bir beslenme rejimidir. Almanya, Rusya, Japonya ve Amerika’da geniş çalışma alanı bulmuştur. Genellikle hıfzısıhha / koruyucu hekimlik açısından faydalı bulunmuştur.