Gizlilik ve Kullanım Şartları

Telif Hakkı ve Fikri Mülkiyet

Bu gizlilik ilkeleri Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti. ve müteselsilen faaliyet konusundaki tescilli markası olan NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü’nün gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler www.nhi.com.tr web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir. Bu Kullanım Şartları’nda, bu web sitesini ziyaret eden kişilere yönelik kurallar açıklanmaktadır. Bu web sitesi Yeryüzü Sanat Tasarım iletişim Ltd. Şti.’ne aittir ve Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti.’ye ait NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü tarafından yönetilir. Biz veya bizim sözcüklerini kullandığımızda Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti.’ni ve bu web sitesi özelinde NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü’nü ifade ederiz. Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti. ayrıca başka web sitelerini de yönetmektedir. Bu Kullanım Şartları diğer web sitelerimizde geçerli değildir. Söz konusu Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti. web sitelerini ziyaret ettiğinizde orada ilan edilen kullanım şartlarını incelemelisiniz. İşbu belgenin devamında Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti.’nin bu web sitesiyle ilgili tüm haklarından bahsedilirken, şirketin tüm hakları saklı kalarak faaliyet konusundaki markası NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü anılacaktır. NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü ifadesiyle hak sahibi olan Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti. kastedilmektedir.

Bu sitedeki tüm materyalde sağlanan yasal haklar NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü tarafında tutulur. Sitede yayınlanan bilgileri ticari amaç gütmeksizin, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için olmak kaydıyla kopya edilmesine izin verilir. Burada belirtilenin dışında, hiçbir materyal kopya edilemez, tekrar üretilemez, dağıtılamaz, sergilenemez, yüklenemez, tekrar oynatılamaz, postalanamaz, verici yoluyla geçirilemez, dâhilen, fakat sınırlanmamış olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamaz.

Bu web sitesinde yer alan materyaller zımnen herhangi bir hukuki engel oluşturuyor veya NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü veya bir üçüncü tarafın herhangi bir patent veya marka hakkını veya lisansını veriyor gibi yorumlanamaz. Yukarıda açıkça belirtilen durumlar dışında, burada yer alan hiçbir materyal herhangi bir NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü telif hakkı altında bir lisans veya hak veriyor gibi yorumlanamaz.

NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü’ne ait veya lisansı kendisinde olan marka ve hizmet işaretleri alıntı yapıldığında, NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü‘nün adının bu alıntıda belirtilmesi zorunludur. NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü bu web sitesinde yer alan üçüncü taraf markalarında hiçbir iyelik hakkı veya yakınlık iddiasında değildir. Bunun gibi üçüncü taraf markaları sadece ürün ve hizmetlerin asıl sahiplerini belli etmek için kullanılmış olup, bu markaların NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü’nün adı geçen markalara sponsorluk ettiği veya bu markaları onayladığı anlaşılmamalıdır. Yayınlanmış herhangi bir NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü dokümanına, dokümanın içeriğine ilişkin cevap vererek soru, yorum, öneri veya benzeri geri besleme verisi içeren bilgi gönderen bir izleyici, bu bilgiye gizli bilgi muamelesi yapılmayacağını kabul eder. NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü’nün bu tip bilgilere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve bilgiyi üretme, kullanma, açıklama ve başkalarına dağıtma hakkına sınırsız olarak sahiptir. Böyle bir bilgide yer alan herhangi bir fikir, içerik (konsept), nasılınıbil (know-how) veya teknik, tarafımızdan herhangi bir amaçla kullanılabilir. Bu bilgiden, bu bilgiyi içeren bir ürün geliştirme, imal etme ve pazarlama da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlı kalmayarak faydalanabiliriz.

Yasal Uyarı

NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik eğitim ve öğretim verir; ruh bilim, doğal ve alternatif yaşam alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapar; poliklinikler ve klinikler açar ve işletir; ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla klinik açar ve işletir; eğitim ve sağlık danışmanlığı konusunda hizmet verir; farklı işletmelere bu danışmanlık konusunda hizmet ve eğitim verir; doğal tarım, doğal sağlık, doğal gıda, doğal temizlik, güzellik ve bakım konularında eğitim programları, kurslar düzenler, bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelere konu ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti verir, belgelendirme ve denetim faaliyetleri yürütür. Verdiği her hizmet, her iş yaptığı ülkenin ilgili devlet organları tarafından denetlenir. İlgili yasalar uyarınca, halk, verilecek hizmetler ve tedaviler karşısında yasalarla korunur. Bu sitedeki tüm bilgiler ışığında ifade bulan öneri, tedavi ve tanı bilgileri tamamen size uygulanabilecektir anlamı taşımaz. Bundan dolayı, bu sitede yer alan bilgileri ve verilen birtakım tedavi önerilerini öncelikle kendi doktorunuza veya NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü doktorlarına danışmanız gerekmektedir.

Bu web sitesi NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü’nün bir hizmeti olarak oluşturulmuştur. İstediğimiz zaman bu Kullanım Şartları’nı değiştirebiliriz. Web sitesini her ziyaret ettiğinizde lütfen Kullanım Şartları’nı inceleyin. Bu web sitesini kullanarak, Kullanım Şartları’nın en son sürümünü kabul etmiş oluyorsunuz.
Tüm gayretlerimize rağmen bu web sitesindeki bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Bu web sitesindeki hiçbir bilgi bir tavsiye veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi özel durumunuz konusunda sadece doktorunuzun önerilerine güvenmeniz çok önemlidir. Bu web sitesindeki bilgiler yalnızca size yönelik genel bilgileri içerir. Bu web sitesinde okuduğunuz bilgiler sağlık uzmanınızla olan ilişkinizin yerine geçemez. Bu web sitesinde tıbbi hizmet ya da tavsiye sunulmaz ve bu web sitesindeki bilgiler tıbbi tavsiye olarak kabul edilmemelidir. Tanı ve tedavi için daima sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü bu web sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği veya kullanımı veya güncellenmesi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Bu web sitesi sizi internette başka web sitelerine bağlayabilir Bu bağlantıları size kolaylık olması açısından sağlıyor; ancak diğer web sitelerinin hiçbirindeki materyali gözden geçirmiyor, kontrol etmiyor veya izlemiyoruz. Bu web sitelerinin yaptıkları işlerden veya onlarla olan iş ilişkilerinizden sorumlu değiliz. Diğer web sitelerini kullanımınız, bu web sitelerinin gizlilik ilkeleri dahil, bu web sitelerinin kullanım şartlarına tabidir. NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü kendi kontrolü dışında kalan üçüncü taraf Web Sitelerinde bulunan bilgilerden sorumlu tutulamaz. NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü yalnızca kendi standartlarına ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf web sitelerine link sağlamaya dikkat etse de, bu üçüncü taraf web sitelerinin içeriği NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü’nden habersiz değiştirilebilir. Bundan dolayı, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir.

Bu web sitesinde yer alan hiçbir bilgi NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü’ne yatırım yapmak veya tahvil veya hisselerini satın almaya yönelik bir davet veya öneri olarak yorumlanamaz. Bilhassa gerçek sonuçlar ve gelişmeler bu web sitesinde ifade edilen tahmin, fikir ve beklentilerden madden çok farklı olabilir ve tahvillerin geçmiş performansları, gelecekteki performansları konusunda temel alınmamalıdır.

nhi.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları

İşbu “nhi.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları” NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü tarafından yönetilmekte olan web sitesinden yararlanma şartlarını ve buna ilişkin kullanım koşullarını belirlemektedir.

TANIMLAR

İşbu nhi.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları’nda yer alan;

KULLANICI: İşbu nhi.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle nhi.com.tr’ye kaydolan ve giriş yapan gerçek kişiyi,

KİŞİSEL VERİ: nhi.com.tr’ye kaydolmak amacıyla, kullanıcıdan alınan ad, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgileri, kullanıcının konum verisi ve kullanıcının gezinme bilgilerini,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

WEB SİTESİ: Kullanıcıların, farklı işletim sistemlerindeki tarayıcılar yoluyla ziyaret edilebilecek NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü’ne ait veya bağlı olan eğitim merkezlerinin, polikliniklerin, kliniklerin, hastanelerin, bölümlerin, eğitimcilerin, danışmanların ve doktorların, bunlara ilişkin verilerin, tanıtım, bilgilendirme, bülten, reklam ve kampanyaların yayınlanacağı ve online randevu hizmetinin sunulacağı nhi.com.tr web sitesini,

NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ: Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti., Yasal Uyarı bölümünde anılan faaliyet alanlarındaki tüm iştiraklerini ve ortaklıkların ifade etmektedir.

Kullanıcı, WEB SİTESİ’ne kayıt olarak, Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını ve onayladığını ve UYGULAMA kullanıcılığına ilişkin olarak açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
KULLANICI, WEB SİTESİ kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığında, kullanıcılık için gerekli kişisel verileri, online randevu bilgileri, web sitesini kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, KULLANICI’nın konum verisi; KULLANICI’ya özel içeriklerin, kampanyaların, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistemin gereği olarak WEB SİTESİ’ne aktarılmakta ve NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ tarafından işlenmektedir. KULLANICI’nın, NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ tarafından sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin WEB SİTESİ’ne aktarılması ve işlenmesi zorunludur. KULLANICI, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYGULAMANIN KAPSAMI VE KOŞULLARI

 1. KULLANICI’nın, WEB SİTESİ özelliklerinden, kampanya ve imkanlardan yararlanabilmeleri için, internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarındaki veya bu özelliklere sahip bilgisayar ve tabletlerindeki web tarayıcı aracılığıyla ziyaret ettiklerinde kendilerinden alınacak verileri ve WEB SİTESİ kullanımındaki izinleri içeren bilgilendirmeleri ve işbu nhi.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları’nı (Sözleşmesini) kabul etmelerinin yanı sıra, belirttikleri telefon ya da e-posta adresine gönderilen onay sms veya e-postaları ile kaydını onaylaması gerekir.
 2. Bu işlemlerin yapılabilmesi için, kural olarak WEB SİTESİ’nin ve akıllı cihazların, bilgisayarların veya tabletlerin kablolu-kablosuz ve/veya mobil data ve/veya SMS iletişiminin açık olması, KULLANICI’nın cihazından WEB SİTESİ’ni kapatması halinde ve cihazını değiştirdiği durumlarda, WEB SİTESİ’ni, yeni cihazında aynı usulleri izleyerek yeniden ziyaret etmesi gerekir.
 3. WEB SİTESİ’nden kayıt formu doldurarak KULLANICI olunabilir.
 4. KULLANICI, WEB SİTESİ’ne giriş yapmak için kendine ait cep telefonu, e-posta adresi, ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet ve Kullanıcı gezinme bilgileri gibi kişisel verilerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür.
 5. KULLANICI, WEB SİTESİ’ne kendisinin girdiği, e-posta adresine, telefon numarasına vesair iletişim kanallarına NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ tarafından tanıtım, reklam, duyuru, promosyon, bülten yenilik ve bilgilendirme amacı ile elektronik ve ticari ileti gönderimine onay verdiğini beyan eder.
 6. KULLANICI kaydı,  herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. KULLANICI, WEB SİTESİ kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ tarafından bu ücretler hiçbir durumda karşılanmamaktadır.
 7. Kullanıcılık esnasında cep telefonunun, bilgisayarın ve tabletin, KULLANICI veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ’nün suiistimal edildiği tespit edilirse, kullanıcılığa ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. KULLANICI, WEB SİTESİ’ne kaydolurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya KULLANICI’nın o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ’nün sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.
 9. KULLANICI, gerekli güncellemelerin yapılmaması halinde telefon hattının veya e-posta adresinin başkasına devri nedeniyle o güne kadar edindiği hakların kullanılması ile ilgili NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ’nü sorumlu tutamayacaktır.
 10. KULLANICI, kendilsine sağlanacak soyut ya da somut her türlü faydayı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemezler. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan fayda derhal iptal edilecek ve dilerse NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ, KULLANICI’yı derhal askıya alabilecek ya da feshedebilecektir.
 11. Bu WEB SİTESİ’nde NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ tarafından yayınlanan belge, rapor vs. NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ kayıtlarında mevcut hasta veya danışan belgelerinin birer suretleri olup NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ’ne ait belgelerdir.
 12. KULLANICI, WEB SİTESİ’nde yer alan belge, bilgi ve her türlü raporlardan sadece kendi bildirdiği ve üçüncü şahıslar ile ilgili olanları görmeye yetkilidir. KULLANICI’nın bu izinlere sahip olmaması veya söz konusu iznin sınırlarını aşması sebebiyle NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ’nün doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları, NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ’nün ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ’ne tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. KULLANICI olma hakları KULLANICI’ya özeldir, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.
 14. NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ tarafından KULLANICI’ya yapılacak genel ve özel iletiler ve bildirimler, WEB SİTESİ’nde yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. KULLANICI’nın cihazının mobil (data) iletişime veya internet bağlantısına kapalı olması veya WEB SİTESİ’nin ileti alımlarına kapalı olması veya KULLANICI’nın WEB SİTESİ’ni çalıştırmaması, geçici veya daimi olarak cihazını kullanmaması veya ulaşamaması sebebiyle, söz konusu bildirimleri alamaması ve bunların olumsuz sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir.
 15. KULLANICI, NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ’nün çağrı merkezine bildirimde bulunmak kaydıyla ve e-posta yolu ile, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın, Kullanıcılığını sona erdirebilir. Kullanıcılık iptal talepleri, KULLANICI’nın KULLANICI olurken verdiği telefon numarası üzerinden kendisiyle irtibat kurularak, çağrı merkezinde işleme alınarak gerçekleştirilecektir. (Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti Telefon: 0212 5332858 E-posta: (destek@nhi.com.tr)
  KULLANICI, ayrıca WEB SİTESİ üzerinden kendisine yapılan bildirimleri almak istemediği takdirde telefon ayarlarından veya web tarayıcısı ayarlarından bildirimleri kapatabilir, ya da WEB SİTESİ’nin iletişim tercihleri kısmında bildirimlerin kapanmasını istediği iletişim kanallarını seçebilir.
  İşbu nhi.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ, KULLANICI’dan herhangi bir tazminat veya ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde KULLANICI da, WEB SİTESİ’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ’nden herhangi bir tazminat vb. talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.
 16. KULLANICI, WEB SİTESİ’nden faydalanırken, işbu uygulamada yer alan tüm şartlara, NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ’nün ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın, WEB SİTESİ dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 17. KULLANICI, WEB SİTESİ’ni kullandığı erişim araçlarının (Cep telefonu, bilgisayar, tablet) güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ’nün doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul eder.
 18. NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ, herhangi bir zamanda WEB SİTESİ’nin çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 19. NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ, güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı işlemlerinden dolayı ve/veya KULLANICI’nın KULLANICI işlemleri yoluyla dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığının tespit edilmesi durumunda, ilgili KULLANICI’nın kullanıcılıklarını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ, ilgili KULLANICI hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili KULLANICI sorumlu olacaktır.
 20. WEB SİTESİ’nin veya kullanıcılığın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ ‘nün KULLANICI’ya veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 21. NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin, mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 22. NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ, KULLANICI’nın “www.nhi.com.tr” sistemi dışındaki web sitelerine veya mobil uygulamalara geçişini sağlayabilir. Bu takdirde KULLANICI, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ’nün sorumlu olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 23. NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, işbu nhi.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni kullanım koşullarının www.nhi.com.tr sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu nhi.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerden haberdar olmak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
 24. Sistemde kayıtlı Kullanıcılara ait kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında Kullanıcılık süresince saklanır.
 25. İşbu nhi.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ’nce saklanan veriler ile KULLANICI kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.
 26. İşbu nhi.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. nhi.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
 27. “KULLANICI’nın WEB SİTESİ’ni kullanarak WEB SİTESİ’ne kaydolması, canlı destek butonuna tıklayarak destek alması ya da kolay randevu al butonuna tıklayarak randevu alması durumlarında WEB SİTESİ’ne girilmiş olan T.C. Kimlik No, Ad ve Soyad bilgileri ve KULLANICI’nın WEB SİTESİ’ni kullanırken beyan etmiş olduğu sağlık bilgileri her türlü güvenlik önlemi alınarak WEB SİTESİ’nin sunucularında saklanacak olup bu verilere NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ dışında erişim söz konusu olmayacaktır.”

İşbu nhi.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları, KULLANICI’nın imza tarihinde yürürlüğe girer, taraflardan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalır. 

VERİ PAYLAŞIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY

“nhi.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları”nı ve “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”ni kabul etmekle, paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti. tarafından çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

WEB SİTESİ kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığınızda, Kullanıcılık için gerekli kişisel verileri online randevu bilgileri, WEB SİTESİ kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldığınız anketler, konum verisi; size özel içerikler, kampanyalar, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistemin gereği olarak WEB SİTESİ’ne aktarılmakta ve Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti. tarafından işlenmektedir.

Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti., tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü taraflarla paylaşılacaktır. KULLANICI’nın, NHI İSTANBUL DOĞAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ tarafından sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin WEB SİTESİ’ne aktarılması ve işlenmesi zorunludur. KULLANICI, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms, bildirim ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü  kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve belirtilen kullanım amacı ile sınırlı olarak gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

KULLANICI, kişisel verilerinin Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti. tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti. söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. 

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti.’ne müracaat ederek, işlenmesine, aktarılmasına onay vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkına sahip olduğunuzu, dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları serbestçe kullanabileceğinizi belirtiriz. “Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”, işbu nhi.com.tr Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

KULLANICI olarak, WEB SİTESİ’nden yararlanarak ve/veya bir hesap oluşturarak “Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür irademle rıza gösteririm.  

KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE VERİ PAYLAŞIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİNİ OKUDUM VE ONAYLIYORUM. 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Onay vermem halinde Yeryüzü Sanat Tasarım İletişim Ltd. Şti.’ne vermiş olduğum, e-posta adresi, telefon numarası vesair iletişim kanallarına tanıtım, reklam, duyuru, promosyon, bülten, yenilik ve bilgilendirme amacı ile ticari elektronik ileti gönderimi yapılması konusunda bilgilendirildim.

Gönder
Yardım?
NHI İstanbul ile sohbet
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?