AB Kan Grubu için Önerilen Beslenme Listesi

Kan gruplarına göre beslenme önerileri, özellikle 20. yüzyılda bazı batı tıbbı hekimleri tarafından yorumlanmış bir beslenme rejimidir. Almanya, Rusya, Japonya ve Amerika’da geniş çalışma alanı bulmuştur. Genellikle hıfzısıhha / koruyucu hekimlik açısından faydalı bulunmuştur.

Geleneksel Tıp’ta ise kan grubuna göre beslenmeye rastlanamaz. Zira Geleneksel Tıp’ın kökleri binlerce yıla inerken kan grupları kavramı yaklaşık 100 yıllık bir kavramdır. Geleneksel Tıp kavramları içinde mizaçlara uygun beslenmeden söz edilir.

Biyolog ve tıp doktoru Aidin Salih hanımefendi hem kaleme aldığı Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde kitabında hem de katıldığı televizyon programlarında hastalıkların neredeyse tamamen (%99,5) beslenme bozukluğundan oluştuğunu belirtmiştir. Hastalığın önlenmesi ve sağlığın geri kazanılmasında da ilk olarak beslenmenin düzeltilmesini önemsemiştir. Bunun için ise mizaca uygun beslenmenin gerekliliğini anlatmış, mizaca en yakın ve basit bir kavram olarak da “kan gruplarını” görmüştür.

Dr. Aidin Salih hanımefendinin takip ettiği tedavi usulünün ilk basamağı zararlıların terk edilmesi ve faydalıların arttırılmasıdır. Dr. Aidin Salih hanımefendi kolay kullanıma uygun listeler oluşturmuştur. Sade Hayat talebeleriyle birlikte yeniden gözden geçirilerek ekteki hale getirilmiştir.

Buradaki listeler Dr. Aidin Salih hanımefendinin çalışmalarının neticesinde NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü ve Sade Hayat tarafından bizzat kendisi ile teyit edilerek hazırlanmış listeleri bulacaksınız.

Özet:

  • Kan grubu AB olanların bağışıklık sistemi ve sindirimi oldukça hassastır.
  • Kan grubu AB olanlar mide ve bağırsakta gaz ve yanma olmamasına son derece dikkat etmelidir.
Eylül 2009, Dr. Aidin Salih, Faruk Günindi, Sıradışı Programı, Ülke TV

Not 1: Listeler genel okuyucunun istifadesine sunulmuştur. Dr. Aidin Salih hanımefendinin benimsediği tıp yaklaşımında hastalıklar gibi tedaviler ve öneriler de şahsîdir, kişiye özgüdür. Temel mizaç özelliklerinden ya da çok daha basit şekliyle kan gruplarından bahsedilse de her insan ayrı bir kıvamdadır. Dolayısıyla bu listelerde kişilere özel değişikliklerin yapılması gerekebilir. Uygulamayı düşünen okurlarımıza bu konuda uzman bir hekime danışmanızı tavsiye ederiz.

Not 2: Geleneksel Tıp’ta mizaç, yaşa, yaşanılan yere, ruh haline, yaşam düzenine, uğraşlara, hareketlere, dinlenmeye, mevsimlere, havanın ısısına, nemliliğine ve temizliğine göre değişiklik göstererek sindirimi etkileyebilir. Mizaçtaki değişiklikler kan gruplarında (fenotip) bir değişiklik yapmasa da bilen bir uzmanın bu ince değişimi fark edecektir. Bu listeler, bozulan vücut dengesinin, mizacın yeniden kazanılması için, belirlenen sürede takip edilmesi önerilen gıda listeleridir. Ömür boyu değiştirilmeden kullanılacak listeler olarak görülmemelidir. Sağlığın yeniden kazanılmasının ardından, listede belirtilen doğal ürünlerle ilgili fayda gruplandırması, genel bir çerçeve olarak uygulanmaya devam edilebilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir